Rekisteriseloste

Henkilötietolaki on säädetty yksityisyyden suojan varmistamiseksi henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste:

Rekisterinpitäjä

Kapua
Puh: +358 50 440 5534
info@kapua.fi
Y-tunnus: 2275017-9

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Kapuan henkilökunta

Rekisterin nimi

Kapuan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Kapuan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Kapuan toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tiedot käsitellyistä tilauksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaiden toiminnnan ja tilauksen yhteydessä internetsivuilla www.kapuashop.fi.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu ATK-järjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan ne henkilöt, joilla on käytössään henkilökohtaiset tunnukset ja joilla on siihen työnsä puolesta oikeus.

Scroll to Top